Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bcaforgn/public_html/net4work/libraries/cms/application/cms.php on line 470
Пет организации се присъединиха към проекта Net4Work

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bcaforgn/public_html/net4work/plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 478

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bcaforgn/public_html/net4work/plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 478

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bcaforgn/public_html/net4work/plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 478

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bcaforgn/public_html/net4work/plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 478
 • +359 2 / 988 00 80
 • net4work@bcaf.org

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bcaforgn/public_html/net4work/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 239

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bcaforgn/public_html/net4work/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 239

  Новини

  Пет организации се присъединиха към проекта Net4Work

  Пет неправителствени организации вече се включиха в проекта Net4Work и работят заедно с Фондация „Помощ за браготворителността в България” за това младежи в неравностойно положение да получат възможност да се срещнат с работодатели за стажове и работа. Към проекта вече се присъдиниха Фондация „Конкордия България“, Фондация „Студентско общество за развитие на междуетническия диалог“, Фондация „Асоциация Анимус”, Сдружение „Инициатива за равни възможности” и Фондация „Здраве и социално развитие“.

   

  concordia-200„Конкордия” е работеща на международно ниво, независима помагаща организация за деца, младежи и семейства в нужда. Услугите на фондацията са конфигурация от възможности за настаняване, предоставяне на храна, дрехи, медицинско и административно подпомагане, както и индивидуално социално-педагогическо консултиране, психологическа подкрепа, терапевтични и обучителни дейности. „Конкордия” предоставя социални услуги в рамките на Социален и младежки център „Св. Константин“ в София, Център за временно настаняване и Преходно жилище за млади пълнолетни лица, Център за работа с деца на улицата, Приют за деца, Преходно жилище за деца и Дневен център за деца – седмична грижа, Наблюдавано жилище за млади пълнолетни лица, Обучителен фризьорски салон „Конкордия“ и Детска къща „КОНКОРДИЯ“ в Банкя.

  sormd-200От 2000 г. Фондация „Студентско общество за развитие на междуетническия диалог“ (СОРМД) осъществява проекти за повишаване на качеството на образование на ромските младежи, на мотивацията им за учене, на квалификацията и на възможностите за професионална реализация, базирана на висок образователен ценз на перспективни ромски младежи. Организацията консултира ромските ученици и завършили за продължаване на образованието им и за кариерното им развитие и работи за подобряване на достъпа на ромски ученици до интегрирано образование чрез осигуряване на курсове за подготовка за приемните изпити.

  animus-200Мисията на „Анимус” е да насърчава здравословната комуникация между хората и равенството между половете в българското общество и го постига, като работи за осъществяването на следните цели: развива достъпни психотерапевтични и психоаналитични услуги и програми, предлагащи професионална и компетентна помощ, създава обществени нагласи на толерантност към различието, уважение към страданието и неприемане на насилието, популяризира ценностите на динамичната и психоаналитичната психотерапия и психоанализа, насърчава демократичните промени в българското семейство и общество, разработва и изпълнява проекти и програми в подкрепа на хора, които се нуждаят от помощ. От 2002 година „Анимус” упражнява дейности с цел овластяване – основната им задача е подкрепа на жени, млади момичета, младежи, жертви на различен тип насилие, да развият уменията си за намиране на работа, да станат независими и да избегнат риска от попадане в повторна ситуация на злоупотреба с личността им.

  equalopp-200Сдружение „Инициатива за равни възможности” от 2006 г. развива инициативи, насочени към утвърждаване равенството във възможностите на ромското население, чрез разработване и изпълнение на програми за правна помощ и съдействие и правно образование и развитие на инициативи за местно развитие на ромски общности. Организацията подпомага ромски инициативи по места, има програми в областта на застъпничеството, защитата от дискриминация и равно третиране и ранно образование. Осигурява и правна помощ и съдействие по трудово–правни проблеми на лица от ромски произход, както и менторска подкрепа на млади роми, студенти и среднисти.

  zdravesocrazv-200Дейността на Фондация „Здраве и социално развитие“ е в три основни направления: развитие на ромската общност; здравни програми за уязвими общности и научно-изследователска работа. Основни приоритета в направления „Развитие на ромската общност“ и „Научно-изследователска работа“ са ранно детско развитие, социална интеграция и развитие на младежи от ромската общност, промоция на здраве. През последните тринадесет години екипът на фондация „Здраве и социално развитие” въвежда нов подход в усилията за създаване на условия за развитие и интегриране на ромската общност у нас чрез предлагане на съвременни програми.

   

  Подкрепата за проект Net4Work на ФПББ е осигурена от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на ФПББ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.