Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bcaforgn/public_html/net4work/libraries/cms/application/cms.php on line 470
Проектът

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bcaforgn/public_html/net4work/plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 478

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bcaforgn/public_html/net4work/plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 478

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bcaforgn/public_html/net4work/plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 478

Warning: A non-numeric value encountered in /home/bcaforgn/public_html/net4work/plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 478
 • +359 2 / 988 00 80
 • net4work@bcaf.org

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bcaforgn/public_html/net4work/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 239

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bcaforgn/public_html/net4work/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 239

  Проектът

  Проектът

  Net4Work (Мрежа за работа) е проект на Фондация "Помощ за благотворителността в България" (ФПББ). Неговата основна цел е осигуряването на заетост и интеграция на младежи от уязвими групи. Съществуващите проблеми с високата младежка безработица и липсата на компетентно посредничество между бизнеса и младите хора от уязвими групи, проектът адресира чрез насърчаване на динамично партньорството между бизнеса, неправителствения сектор, университетите, местните власти и общности.

  Проектът разширява проект 100 Jobs - съвместна инициатива на Фондация "Помощ за благотворителността в България" и Американската търговска камара в България и си поставя следните цели:
  - Да осигурим на тези млади хора необходимите комуникационни и социални умения, за да са успешни на пазара на труда.
  - Да създадем възможности за срещи на младите хора от уязвими групи, които си търсят работа, с отговорни и ангажирани представители на бизнеса – потенциални работодатели, в рамките на съществуващите пазарни условия.
  - Да осигурим на наетите младежи необходимата подкрепа за задържане на работното място.
  - Да подобрим знанията и уменията на организации, работещи за уязвими общности, да подпомагат търсенето и задържането на работа на младежите.
  - Заедно с бизнеса, университети и местната власт да потърсим нови възможности за създаване на работни места в района на Средногорието.

  Първоначално ФПББ ще развива инициативата основно в София, като цели да осигури заетост за млади хора с висока мотивация и добро образование - сираци и полусираци, младежи от ромската общност, младежи от семейства с много ниски доходи.

  С помощта на партньорски организации- медиатори като защитени жилища, родителски асоцииции, студентски, младежки, ромски организации, университетски кариерни центрове и др., ФПББ ще организира процеса по включване на младежи в проекта. Избраните кандидати ще участват в обучения по комуникационни и социални умения.

  Ще организираме индивидуални и общи срещи на кандидатите със заинтересувани представители на бизнеса, като се стремим да намерим пресечна точка между нуждите на пазара и уменията, интересите и качествата на младежите. Те ще имат и индивидуални ментори, които да им оказват подкрепа по време на търсенето, а и след наемането на работа.

  Допълнително ще бъдат проучени възможности за разкриване на нови работни места в района на Пирдоп, Златица, Челопеч и Чавдар. Обхватът включва както съществуващите работодатели, така и планиране на нови икономически дейности.

   

  Net4Work е финансиран от Тръста за социални алтернативи.

  Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху ромите.

   

  „Подкрепата за проект Net4Work на ФПББ е осигурена от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на ФПББ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.